Gouden Eeuw op het Hollands Historisch festijn

Dit weekend werd in Den Haag het Hollands Historisch Festijn gehouden. Een mooi evenement op een prachtige lokatie, n.l, een kampement direct naast de Hofvijver en een ridderspektakel tussen de bomen van het Lange Voorhout. Het weer was natuurlijk buitengewoon mooi, waardoor alle georganiseerde activiteiten mooi uitkwamen en er zeer veel bezoekers waren. Niet in de laatste plaats ook door het samenvallen met Monumentendag en de generale repetities met ruiters en koetsen voor Prinsjesdag. Het kampement was zodanig opgesteld dat er een tijdlijn was gemaakt die liep van Vikingen t/m de 20e eeuw (100 jaar Vrouwenkiesrecht). Wij vertegenwoordigden de schilders van de GOUDEN EEUW (jazeker!). Jammer was dat van de luit twee snaren gesprongen waren zodat er niet gespeeld en gezongen kon worden. Het grote schilderij is “De krijgsraad aan boord van de De Zeven Provinciën”, het admiraalschip van Michiel Adriaensz de Ruyter, 10 juni 1666. Het is gebaseerd op de tekening/grisaille van Willem van de Velde de Oude, die hij omstreeks 1666-1667 heeft gemaakt. Ik ben lang geleden begonnen aan dit schilderij en het is door al onze overige activiteiten nog niet veel verder gekomen. Veel details en enkele glaceerlagen (om de tonen te temperen) moeten nog volgen. Eerst maar eens met pensioen gaan :-)) ?

Comments are closed.